Giấy chứng nhận

  • Trung Quốc GuangZhou SexFire Trading Co.,LTD Chứng chỉ
  • Trung Quốc GuangZhou SexFire Trading Co.,LTD Chứng chỉ
  • Trung Quốc GuangZhou SexFire Trading Co.,LTD Chứng chỉ

QC Hồ sơ

 

GuangZhou SexFire Trading Co.,LTD kiểm soát chất lượng 0

 

 

 

Đội Kiểm soát Chất lượng :
Kiểm tra chất lượng trong từng bước. mức độ.

 

Các thủ tục kiểm tra:

Nhà máy có hàng trăm bài kiểm tra được sử dụng để xác định độ tinh khiết, hiệu lực và chất lượng của
tất cả các nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng đều sử dụng thiết bị hiện đại đảm bảo
độ chính xác hoàn toàn.

 

 

Để lại lời nhắn